Veldbezoek aan Marokko samen met The Salt Doctors

Vorige week was onze collega Victor Langenberg in het prachtige Marokko voor een verkenning van de water en verzilting problematiek, en om stakeholders te ontmoeten. Tijdens de reis zijn mogelijkheden voor de water-agri sector in kaart gebracht samen met Arjen de Vos van The Salt Doctors (Texel).

We reisden naar de prachtige oase-ecosystemen in het oosten en naar de landbouwgebieden rond het cultureel diverse Marrakech en Agadir. Op alle plaatsen wordt verzilting en waterschaarste een reëel probleem, zeker met de huidige droogte. Nederlandse experts zijn nog niet zo bekend in Marokko, maar gezien de prestaties en enorme kennis van beide landen op het gebied van watergebruik en landbouw (ook in termen van cultuur en geschiedenis) lijkt een nauwe samenwerking op het gebied van dringende water- en voedselkwesties niet meer dan logisch. Voor deze missie danken wij Niek Schelling en Mohamed Amine Moustanjidi van de Nederlandse Ambassade hartelijk om dit samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) mogelijk te maken.

 

neem voor meer informatie contact op met Victor Langenberg (mailto:victor.langenberg@acaciawater.com)

Morocco Morocco