Hydrologische en telemetrische monitoring in Ethiopië

De impact van herbebossing en Soil Water Conservation meten

In de afgelopen 2 weken hebben collega’s van Acacia Water hydrologische en telemetrische monitoringsensoren geïnstalleerd bij verschillende waterbronnen (rivier, grondwater en bronnen) in Bedele en Harar, Ethiopië om de impact te meten van stroomopwaartse herbebossing (boomaanplant) en Bodem- en waterbehoud (Soil Water Conservation, SWC) activiteiten uitgevoerd in het kader van het BURQAA Livelihoods Initiative project (2000 – 2023) door WorldVision Ethiopië (https://www.wvi.org/ethiopia) en Heineken Ethiopia (https://heinekenethiopia.com/).

De boomaanplant- en SWC-activiteiten hebben tot doel bij te dragen aan een betere bodeminfiltratie en dus een langere en verbeterde waterbeschikbaarheid het hele jaar door, waarmee de onttrekkingen stroomafwaarts door de brouwerijen worden gecompenseerd.

 

Een online monitoring dashboard voor het weergeven van de meetgegevens wordt nog ontwikkeld, terwijl de ontwikkelingen op het gebied van neerslag, bodemvocht en peilveranderingen gedurende de projectduur nauwlettend worden gevolgd. In november 2021 volgt nog een veldwerkmissie naar beide locaties om de werking van de sensoren en systemen te controleren en waar nodig bij te sturen. Ook zullen er uitgebreidere trainingen en uitleg worden gegeven aan medewerkers van Brouwerij Bedele & Harar, evenals aan technisch personeel van de districten Water, Landbouw en Natural Resources.

 

Voor meer informatie neem contact op met collega Stefan de Wildt (mailto:stefan.dewildt@acaciawater.com)

20210809_113759 20210809_113759
20210728_215927 20210728_215927
20210809_113707 20210809_113707
20210804_224400 20210804_224400