Ondergrondse duin bij Schokland in kaart gebracht

Proefveld voor greppelinfiltratie Nieuwe Natuur Schokland

Deze week hebben Acacia Water collega’s voor het project Nieuwe Natuur Schokland de contouren van een ondergronds duin in kaart gebracht en de locatie van greppels uitgezet. Daarmee is een proefveld voor greppelinfiltratie ter bescherming van archeologie klaar voor de aanleg!

Ten zuiden van het voormalig eiland Schokland in de Noordoostpolder zitten oude rivierduinen in de ondergrond. Op de flanken van de duinen ligt waardevolle archeologie uit de prehistorische tijd toen hier nog mensen woonden. Bij het stijgen van de zeespiegel verdwenen de duinen eerst in een moeras en vervolgens in de Zuiderzee, waardoor tegen de flanken veen en daarboven klei is afgezet. In het veen zijn archeologische restanten van die tijd te vinden. Deze worden echter aangetast wanneer er zuurstof bij komt. Om dit tegen te gaan is vernatting nodig van de kwetsbare flanken van het duin.

 

In opdracht van het Flevo-landschap werkt Acacia Water aan de inrichting van een proefveld voor een periode van een jaar, waarbinnen we onderzoeken of greppelinfiltratie een succesvolle methode is om de flanken te vernatten en de archeologie zo te beschermen.

 

kijk voor meer informatie over Nieuwe Natuur Schokland op https://nieuwenatuurschokland.nl/ (https://nieuwenatuurschokland.nl/)

Schokland_paaltjes Schokland_paaltjes
Schokland_locatie Schokland_locatie
Schokland Monitoring Schokland Monitoring