3D modelstudie - Stroming bij Piping

Een 3D-model is in veel gevallen nodig voor een realistische weergave van de stroming bij wellvorming

Piping is een belangrijk faalmechanisme, waarop dijken getoetst worden. De algemene indruk bij aanvang van deze studie, was dat de faalkans voor piping bij dijken met de huidige methodiek soms wordt overschat. De huidige toetsing is gebaseerd op de rekenregel van Sellmeijer. De basis voor deze rekenregel wordt gevormd door een tweedimensionale (2D) schematisatie van de ondergrond. Hierbij wordt aangenomen dat de grondwaterstroming en pipe-stroming 2D is. Wij veronderstellen dat welvorming (met piping tot gevolg) leidt tot radiale toestroom van grondwater. Dat is een situatie die bij uitstek beschouwd wordt als een driedimensionale (3D) stromingssituatie.

 

Deze modelstudie is uitgevoerd om grondwaterstroming rondom piping in een 2D- en 3D-schematisatie te vergelijken. Geconcludeerd wordt dat voor een realistische weergave van de stroming in veel gevallen een 3D-model nodig is; in 3D-modellen stagneert de ontwikkeling van een pipe, waar in dezelfde situatie in een 2D model pipegroei doorzet tot aan de rivier, met mogelijk dijkfalen tot gevolg. Het hanteren van een 3D-benadering kan er mogelijk toe leiden dat voor dijktrajecten kosten bespaard kunnen worden, doordat maatregelen tegen piping minder snel nodig zijn. Deze studie vormt een zinvolle basis om de inzet van 3D-modellen in de normering nader te onderzoeken.

 

Lees hier het rapport (https://www.acaciadata.com/doc/AW_023_AO_201104_rivierenland_definitief_getoetst.pdf)

 

Neem voor meer informatie contact op met onze collega Arjen Oord (mailto:arjen.oord@acaciawater.com) of Arjen Roelandse (mailto:arjen.roelandse@acaciawater.com).

3d en 2d model van wel 3d en 2d model van wel
rapport piping rapport piping