Vernatten van veenweides: wat komt erbij kijken?

Rapportages beschikbaar

Door de koppeling aan klimaatdoelstellingen staan veengebieden volop in de belangstelling. Niet alleen daalt er de bodem, maar er komt ook CO2 vrij bij oxidatie van het veen. Dit kan deels worden tegengegaan door vernatting van de veenbodems.

 

Hoeveel minder CO2 dit soort maatregelen oplevert wordt nog volop bemeten in het Nationaal Onderzoek Broeikasgassen Veenweiden (NOBV). Maar, naast de vraag wat het zou opleveren, komt er nog wel meer kijken bij implementatie van deze maatregelen: wat is bijvoorbeeld de invloed op biodiversiteit, de bedrijfsvoering, de betaalbaarheid en het bestuurlijk proces? En niet onbelangrijk, hoeveel extra water is er nodig met deze maatregelen, met name in droge periodes? Wat moet er worden aangepast aan het waterbeheer?

 

Deze vragen zijn door de Stowa (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) opgedeeld in thema’s en uitgezet bij verschillende adviesbureaus. De deelrapporten zijn nu online te vinden, waaronder die van Acacia over de effecten op de watervraag en het waterbeheer. Vind hier alle deelrapporten: https://www.nobveenweiden.nl/haalbaarheidsstudies/ (https://www.nobveenweiden.nl/haalbaarheidsstudies/)

 

Neem voor meer informatie contact op met Frouke Hoogland (mailto:frouke.hoogland@acaciawater.com)

Waterbalans perceel Waterbalans perceel
effect van verschillende maatregelen effect van verschillende maatregelen
logo-NOBV logo-NOBV