100% circulaire watervoorziening Alphen a/d Rijn

Verkenning ondergrondse wateropslag voor vergroening stadscentrum

Gemeente Alphen aan den Rijn wil haar stadscentrum aantrekkelijker maken voor bezoekers. Het plan is om het centrum zoveel mogelijk te vergroenen, op een duurzame en circulaire manier. Dit zal voor een positieve beleving van verblijf en wonen gaan zorgen.

 

Vergroening stadscentrum

Om vergroening van het stadscentrum te realiseren moet voldoende zoetwater beschikbaar zijn in het gebied, ook in de steeds vaker optredende droge zomers. Het water uit de Oude Rijn heeft niet altijd de juiste kwaliteit om het stedelijk groen van water te voorzien. Uit de uitgevoerde verkenningsstudie blijkt dat het stadscentrum van Alphen aan den Rijn geschikt is voor de toepassing van ondergrondse opslag van regenwater. De ondergrondse omstandigheden zijn optimaal voor infiltratie in diepere bodemlagen en er is voldoende water beschikbaar vanaf de daken rondom het winkelgebied om te voldoen aan de waterbehoefte van groene daken en gevels.

 

Ondergrondse opslag
Voor vergroening van het centrum is een goede watervoorziening nodig, met een betrouwbare aanvoer van water van goede kwaliteit. De aanvoer via oppervlaktewater ligt in een dichtbebouwd centrum niet voor de hand. Ook is het water in de Oude Rijn in droge perioden soms te zout. Een circulaire oplossing is: het gebruik van opgevangen regenwater in droge perioden.


Met een eigen ondergrondse opslag van zoetwater kan een gebied volledig zelfvoorzienend worden in de waterbehoefte voor groen. Bij toepassing in stedelijk gebied wordt het regenwater dat van verharde oppervlakten komt opgevangen en opgeslagen, en is vervolgens beschikbaar als dat nodig is.

 

Conclusie verkenning

Het centrum van Alphen aan den Rijn ligt tussen de Oude Rijn en de omliggende polders, een gebied van ‘grondwater-scheiding’. Hierdoor is er op deze plek zeer weinig horizontale stroming van grondwater. Dit is gunstig voor het op zijn plaats houden van het opgevangen regenwater in de ondergrond. Voor  deze haalbaarheidsstudie is vooral gekeken naar het zoutgehalte van het diepe grondwater. Een klein  dichtheidsverschil tussen het opgevangen water en het al aanwezige grondwater heeft een gunstig effect op de mogelijkheid om het water terug te winnen. Als gevolg van de inmenging van zoet water van de Oude Rijn is het grondwater in deze omgeving vrij zoet. Dit is zeer gunstig voor de ondergrondse opslag van regenwater.

 

Neem voor meer informatie contact op met onze collega Arjen Oord (mailto:arjen.oord@acaciawater.com)

Lees hier de samenvatting van het rapport (https://acaciadata.com/doc/100 procent Circulair Alphen aan der Rijn.pdf)

Opvangen opslaan gebruiken Opvangen opslaan gebruiken
Projectgebied Projectgebied
Bodemgeschiktheid Bodemgeschiktheid