Verziltingsschade te zien in het veld in Texel

Verziltingsschade boven de drainage buizen

 

De foto van juni 2020 toont verziltingsschade boven de buisdrainage op Texel. Afgelopen week was er forse verziltingschade door optrekkend zout bij de buisdrainage. Eerder binnen Spaarwater (www.spaarwater.com (http://www.spaarwater.com)) is al berekend dat dit kan optreden en wat de economische schade is. Uit gesprekken met de boeren op het eiland blijkt dat dit een beeld is dat vaker gezien wordt, en vooral tegenwoordig ook herkend wordt al verziltingsschade.

 

De foto laat de schade zien met daaronder de verklaring in the graphic. Er is sprake van een percentage schade terwijl daartussen er (nog) geen schade te zien is. De oplossing voor dit probleem kan antiverziltingsdrainage zijn, lees daarover dit artikel in H20 online (https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/anti-verziltingsdrainage-een-waardevolle-zoetwatermaatregel-op-perceelsniveau).

 

De zoetwaterlens

Landbouw in gebieden met zout grondwater is mogelijk dankzij dunne zoete regenwaterlenzen die ‘drijven’ op zout grondwater, ook wel de zoetwaterlens genoemd. Het zoet – zout grensvlak van de zoetwaterlenzen tussen de drains varieert met de tijd, afhankelijk van de hoeveelheid neerslag en verdamping. Naarmate er meer verdamping is, krimpt de lens, en hoe meer neerslag infiltreert, hoe groter de lens kan worden.

Lees meer over zoetwaterlenzen in de rapportages van Spaarwater (http://www.spaarwater.com/pg-27227-7-101962/pagina/nieuwe_resultaten.html#!section).

 

verziltingschade Texel 2020 verziltingschade Texel 2020
winter en zomer situatie neerslaglens winter en zomer situatie neerslaglens