Druppelirrigatie blijkt effectief en duurzaam in strijd tegen droogte

Bekijk hier het filmpje over de proef van Omroep Zeeland!

In de strijd tegen de extreme droogte kunnen boeren in plaats van de traditionele beregening beter ondergrondse druppelirrigatie inzetten. Daarmee voorkomen ze tot wel 60% aan waterverlies door verdamping en vermijden ze verzilting van de landbouwgrond. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het project Deltadrip in Zeeuws-Vlaanderen, waarvoor Acacia Water vorig jaar het initiatief nam. Deltadrip valt binnen het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, hiermee investeert Europa in zijn platteland. 

 

 

Bekijk hier het filmfragment van Omroep Zeeland (https://www.omroepzeeland.nl/nieuws/120506/Wordt-ondergrondse-druppelirrigatie-de-toekomst) over de proef in Philippine, Zeeland, met onze collega Maarten Waterloo.

 

Het Project Deltadrip

Voor het derde jaar op rij heeft de landbouw te maken met extreme droogte, terwijl agrariërs ook steeds meer moeite moeten doen om aan voldoende zoetwater te komen voor irrigatie. Daardoor dreigen gewassen achter te blijven in de groei. Bovendien ontstaat bij intensief gebruik van zoetwaterbronnen het risico op verzilting van de bron waardoor schade aan het gewas kan optreden. De vraag stijgt dan ook naar innovatieve oplossingen voor een klimaatbestendige landbouw. Met het project Deltadrip doet Acacia Water samen met partners Waverijn, Delphy en de provincie Zeeland nu ook onderzoek naar een innovatieve en waterbesparende methode voor irrigatie.

Zuinig gebruik verlaagt druk op zoetwaterbronnen
Bij het project Deltadrip wordt het gebruik van zoetwater door middel van traditionele spuithaspelberegening vergeleken met de inzet van ondergrondse druppelirrigatie. De proef loopt sinds 2019 in Philippine, Zeeuws-Vlaanderen, en toont aan dat met druppelirrigatie tot wel 60% aan waterverliezen door verdamping wordt voorkomen. Zo verkleint druppelirrigatie de druk op de schaarse zoetwaterbronnen, onttrekt het minder water aan de bodem en met een lagere snelheid. Dit heeft een positief effect op het voorkomen van verzilting.

Agrariërs enthousiast over druppelirrigatie
De droge zomers verhogen de interesse in waterbesparende technieken onder agrariërs. De broers José en Marco Waverijn – akkerbouwers in Philippine – zijn blij met het irrigatiesysteem dat als onderdeel van de proef op hun perceel is aangelegd: ‘In de afgelopen droge weken bleef de ondergrond mooi vochtig. In tegenstelling tot andere percelen in Zeeland staan de uien er nu goed bij. We zijn positief gestemd dat het systeem helpt bij het overbruggen van droge perioden en het verlagen van het zoetwatergebruik.’ Het systeem trekt veel bekijks van collega’s uit de wijde omtrek, die erover nadenken om net als de broers met het systeem aan de slag te gaan.

 

Meer weten over Deltadrip? Kijk dan op www.deltadrip.com of neem contact op met Simon van Meijeren (mailto:simon.vanmeijeren@acaciawater.com)

Deltadrip 2020 Deltadrip 2020