Bodemdaling remmen in veenbodems

Rapport Spaarwater Flevoland online

In Flevoland zit op meerdere plekken veen in de bodem. Als veen in contact komt met zuurstof, oxideert het, met bodemdaling tot gevolg. Dit leidt tot schade aan gewassen in de landbouw, vooral door natschade. Doel was dit proces van bodemdaling te remmen door het veen-oxidatie tegen te gaan. Het idee is dat hierdoor gronden ‘langer meegaan’. Dit vereist maatwerk; nathouden wanneer het kan, droog wanneer het moet.


Binnen het project Spaarwater Flevoland is onderzoek gedaan naar een mogelijke maatregel: toepassing van systeemgerichte drainage. Met dit systeem kan veen nat worden gehouden in de zomer. Het onderzoek is gedaan op twee pilotlocaties, akkerbouwpercelen bij Zeewolde in de Flevopolder, en bij Nagele in de Noordoostpolder.

 

Het doel van de Provincie Flevoland:

- De werking en economische haalbaarheid van systeemgerichte drainage te onderzoeken.

- De impact van systeem gerichte drainge op waterkwaliteit, waterberging en bodemkwaliteit te onderzoeken.

- Een bijdrage te leveren aan de mondiale klimaatopgave door maatregelen te treffen om bodemdaling te remmen in veenbodems.

 

Conclusie
De grondwaterstand op de pilotlocatie bij Nagele blijkt goed te sturen, ook midden tussen de drains is het effect van systeemgerichte drainage te zien. Op de locatie bij Zeewolde daarentegen blijkt de grondwaterstand niet te sturen, en is er geen effect te zien. Dit komt door de relatief dunne veenlaag en de diversiteit in bodemopbouw op deze locatie.

 

Lees de verdere analyses en conclusies in het onderstaande rapport:

Samenvatting van het hoofdrapport Spaarwater Flevoland (https://acaciadata.com/doc/Boek Bodemdaling Flevopolder DEF.pdf)

 

Neem voor meer informatie contact op met onze collega Arjen Roelandse (mailto:arjen.roelandse@acaciawater.com)

Bodemdaling Flevoland (2) Bodemdaling Flevoland (2)
Bodemdaling Flevoland (3) Bodemdaling Flevoland (3)
Bodemdaling_Flevoland_economisch_image Bodemdaling_Flevoland_economisch_image
Bodemdaling Flevoland_voorkant Bodemdaling Flevoland_voorkant