Opvang van regenwater in Durban

Lock-down-proof-samenwerking voor pre-feasibility in Zuid Afrika

Met trots kunnen we ons netwerk updaten over onze lock-down-proof-samenwerking met Ethekwini Water and Sanitation (http://www.durban.gov.za/City_Services/water_sanitation/Pages/default.aspx) en RHDHV (https://www.royalhaskoningdhv.com/). De week voorafgaand aan de sluiting in Zuid-Afrika is de pre-feasibility studie voor de opvang en het hergebruik van (storm)regenwater in publiek-privaat partnerschap in eThekwini grootstedelijk gebied gestart, gefinancieerd door de Nederlandse overheid via het PartnersforWater programme.

 

Met de laatste officiële vlucht van KLM wisten we onze collega’s, die voor de aftrap naar Durban reisden, naar huis te brengen voordat het luchtruim werd gesloten en de lock-down begon. Met de flexibele mindset van onze partners zijn we erin geslaagd om de samenwerking op afstand voort te zetten terwijl we vanuit huis werkten in zowel Nederland als Zuid-Afrika.

 

Het doel van het project is om het voorlopige potentieel van alternatieve manieren van regenwateropvang, zoals Sustainable Urban Drainage (SUD), te onderzoeken. In deze fase bepalen we de voorwaarden (technisch, ecologisch, financieel, organisatorisch en juridisch) hoe verder te gaan met investeren en bouwen van de benodigde faciliteiten en infrastructuur. Het resultaat van deze haalbaarheid zal onder meer een ‘business case’ zijn over de winning van regenwater in eThekwini die potentiële partners en investeerders zou moeten helpen beslissen om deel te nemen aan de haalbaarheid.

Sustainable Urban Drainage (SUDs; ook wel bekend als Sustainable Drainage System, SuDS) is een verzameling waterbeheerpraktijken die tot doel hebben moderne drainagesystemen af ​​te stemmen op natuurlijke waterprocessen. De inspanningen van SUD’s maken stedelijke afvoersystemen beter compatibel met componenten van de natuurlijke waterkringloop, zoals overstromingen door stormvloed, bodempercolatie en biofiltratie. SUD’s verwijzen naar regenwaterwinningstechnieken die specifiek geschikt zijn voor stedelijke omgevingen en meer gericht zijn op infiltrerend water dan directe opvang.

We hebben de voorlopige haalbaarheid en het potentieel voor meerdere formaties voor SUD in het eThekwini-grootstedelijk gebied bestudeerd en zijn zover gekomen dat we kunnen concluderen dat er in de regio potentieel is voor SUD. De komende weken werken we aan de contouren van een ontwerp en koppelen we het geïdentificeerde potentieel aan de bestaande infrastructuur.

Volg onze website voor updates over het project!

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ruben van der Meulen (mailto:Ruben.vanderMeulen@acaciawater.com) of Maaike Feltmann (mailto:Maaike.Feltmann@acaciawater.com).

Sponge_city_AO_2 Sponge_city_AO_2
Durban_google Durban_google