Meetnet Ouwe Gouwe Zuid

Acacia Water richt een meetnet in voor de gemeente Gouda

Gouda ligt in een zettingsgevoelig gebied. Zetting is een proces in de bodem waarbij grond door belasting/druk van bovenaf wordt samengedrukt. In de wijk Ouwe Gouwe in Gouda moet een gedeelte van de straten daarom in de komende twee jaar worden opgehoogd, zodat weer voldaan wordt aan de droogleggingseis. Tegelijkertijd zullen rioleringswerkzaamheden worden uitgevoerd. De riolering is in het verleden gerelined, maar er vindt nog steeds infiltratie naar de riolering plaats. De riolering is daarom afgeboeid. Een mogelijk risico van de rioleringswerkzaamheden is dat grondwaterstandsverlagingen optreden, wat schadelijk kan zijn voor houten paalfunderingen.

 

Daarom is door Acacia Water een meetnet ingericht in de wijk. Het meetnet bestaat uit 14 peilbuislocaties, uitgerust met telemetrie, waarmee de grondwaterstand monitord wordt. De metingen worden real-time weergegeven via een on-line dashboard en zijn daardoor altijd voor de gemeente up to date beschikbaar.

 

Het doel van het meetnet is:

- Inzicht in de huidige grondwatersituatie in de wijk (vastleggen nulsituatie);

- Indiceren risicolocaties m.b.t. ophogings- en rioleringswerkzaamheden;

- Inzicht in de grondwatersituatie t.b.v. advies riolering.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze college Kyra Hu-a-ng (mailto:kyra.huang@acaciawater.com).

meetnet_gouda meetnet_gouda