Omzetting geohydrologische modellen voor Oasen

Van TRIWACO naar MODFLOW 6 met FloPy

Het drinkwaterbedrijf Oasen beheert diverse geohydrologische modellen om de grondwaterstroming en grondwaterstandsveranderingen rond hun winningen te kunnen modelleren. De modellen worden gebruikt bij vergunningsaanvragen en -wijzigingen, microbiologische veiligheidsanalyses, verblijftijdsberekening, grondwaterbeschermingsvragen en om de risico’s van verontreinigingen te kwantificeren. De huidige Oasen modellen zijn vaak verouderd en gebruiksonvriendelijk. Daarom is het de wens dat de modellen omgezet worden naar een gebruiksvriendelijke omgeving en geupdate worden naar de meest recente programmatuur. Een aanvullende wens is dat de gebruikte programmatuur open source is.

 

Acacia Water zet de huidige Triwaco-modellen om naar Modflow6 met behulp van FloPy. Voor het drinkwaterbedrijf wordt eerst een databank opgezet, waaruit modellen gegenereerd kunnen worden. De databank wordt gevuld met openbare data en daarna aangevuld met waardevolle kennis uit de oudere modellen. Modflow6 heeft ten opzichte van de eerdere Modflowversies meer mogelijkheden om het grid op te bouwen. Zo kunnen berekeningen straks toegespitst worden op het winveld en de interactie van de rivieren, waarnaast de drinkwaterwinningen gelegen zijn. Met deze vernieuwingsslag van de geohydrologische modellen zijn de modellen na oplevering ‘state of the art’, gebruikersvriendelijk en bijgewerkt met de meest actuele parameters.

 

Door de opdracht uit te voeren in samenwerking met het drinkwaterbedrijf en nadien ook een cursus te geven, wordt er gewaarborgd dat het drinkwaterbedrijf in de toekomst zelf kan werken met de FloPy programmatuur.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze collega Annemieke van Doorn. (mailto:annemieke.vandoorn@acaciawater.com)

 

oasen oasen
oasen2 oasen2