Verbeterde irrigatie en landbouw in Ziway, Ethiopië

Scopingmissie voor de ontwikkeling van een trailor made training

Het Ziway-Shalla Basin (Central Rift Valley, Ehtiopië) lijdt aan een combinatie van landdegradatie en de uitbereiding van landbouw. De uitbreiding van landbouwgebieden wordt gekenmerkt door een verschuiving van rain-fed agriculture, naar geïrrigeerde tuinbouw, resulterend in intensivering van het gebruik van de watervoorraden en uiteindelijk een gebrek aan water in het Ziway.


De lokale Meki Batu Fruit and Vegetable GrowersCooperative Union (MBCU) begeleidt actief meer dan 8000 kleinschalige boeren in het gebied. De ongecontroleerde expansie levert problemen op bij de kennisoverdracht over verbeterde irrigatie en landbouwpraktijken naar de boeren in het Ziway-Shalla Basin.

Ter ondersteuning van MBCU wordt door Acacia Water en de Wageningen Universiteit een trainingsprogramma ontwikkeld om voorlichters van MBCU op te leiden en lokale waterambassadeurs te ondersteunen bij verbeterd irrigatiebeheer en landbouwpraktijken. De training richt zich op de geteelde lokale tuinbouwgewassen en houdt rekening met de huidige landbouwmethoden om een ??op maat gemaakte agrohydrologische aanpak te bedenken om de beschikbare watervoorraden efficient te gebruiken. De Tailor Made Training is onderdeel van het NUFFIC (https://www.nuffic.nl/) Orange Knowledge Program en staat bekend als: ‘Good Agricultural Practices and Irrigation for Food Security (GAPI4FS)’.


Deze week bezoekt onze collega Simon van Meijeren (mailto:Simon.vanMeijeren@acaciawater.com) samen met Jean-Marie Michielsen (Wageningen Plant Research) het Ziway-gebied om de trainingsbehoeften bij MBCU en lokale begunstigden te identificeren. Vervolgens zal het cursusmateriaal en een digitaal leerplatform worden ontwikkeld waardoor het cursusmateriaal beschikbaar wordt gesteld. De training wordt begin maart gegeven.

Furrow irrigation lake Ziway Furrow irrigation lake Ziway
Lake Ziway Lake Ziway