Eerste 1000 zoet-zout metingen gedaan!

Binnen Natuurlijk Zoet in Schouwen Duiveland

Sinds april van dit jaar wordt de zoet-zout situatie van het oppervlaktewater op Schouwen Duiveland in kaart gebracht. Dit gebeurt via een innovatieve samenwerking tussen de agrariërs op Schouwen-Duiveland met de gemeente Schouwen-Duivenland, Waterschap Scheldestromen en de provincie Zeeland . Het doel van het project Natuurlijk Zoet is om gerichte maatregelen te kunnen nemen om het zoete water beschikbaar te maken voor perioden van droogte. Door te zien waar het oppervlaktewater (een deel van het jaar) zoet is en hoe het zoet-zout verloop varieert door te tijd wordt geïdentificeerd waar zoet water aanwezig is.

 

In het afgelopen half jaar zijn de agrariërs op het eiland aan het meten gegaan en hebben in deze periode al ruin 1000 metingen verricht in het oppervlaktewater. Deze metingen uitgevoerd in de droge zomer van 2019 geven inzicht in de meest extreme zoutgehalten in de watergangen. Interessant hierbij is dat zelfs in het midden van de zomer er nog watergangen waren met zoet water. De komende maanden als de gewasverdamping stopt en neerslag via de drains wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater wordt inzichtelijk waar en hoe snel verzoeting plaatsvindt.

 

Wilt u op de hoogte blijven van het project Natuurlijk Zoet, en heeft u een login voor Fixeau, kijk dan op: https://schouwenduivelandmeet.nl/ (https://schouwenduivelandmeet.nl/)

 

Schouwen_laagste waarden Schouwen_laagste waarden
fixeau fixeau
RobertVanDerSalm_Fixeau RobertVanDerSalm_Fixeau