De Acacia Water ‘Water Resources Potential Map’ toont opties voor verbeterde waterbeschikbaarheid

In Nakuru County, Kenia!

 

Acacia Water kan snel de kansen voor een verbeterde waterbeschikbaarheid in kaart brengen en beoordelen in droge gebieden die kampen met waterschaarste. Veel landen hebben problemen met de voorziening van schoon en veilig water. Bevolkingstoename, veranderingen in landgebruik en klimaatverandering zijn wijdverbreid en maken schoon en veilig water een grote uitdaging over de hele wereld. Dit geldt ook voor Nakuru County in Kenia, waar de bevolkingsgroei snel is en de negatieve effecten van veranderingen in landgebruik en klimaatverandering goed voelbaar zijn. Bovendien heeft Nakuru County te maken met hoge fluoride concentraties in hun grondwater. Aangezien het grootste deel van het drinkwater via boorgaten wordt geproduceerd, is dit een belangrijk gezondheidsprobleem geworden. Bovendien is uitputting van grondwater bronnen ook een punt van zorg.


Niet weer een nieuw boorgat aanleggen
Door de verschillende uitdagingen is het verbeteren van de waterbeschikbaarheid een complexe kwestie. Hoewel traditioneel het aanleggen van een extra boorgat vaak een adequate oplossing was, is het geen duurzame oplossing. In antwoord op dergelijke gevallen heeft Acacia Water de ‘Landscape Approach’ ontwikkeld. Door de karakteristieken van het landschap te onderzoeken en te kijken naar de natuurlijke en biofysische kansen van een gebied, kan regenwater slimmer worden opgevangen. Door het opvangen, opslaan en hergebruik van water kan de veerkracht van een stroomgebied worden opgebouwd tegen uitdagingen zoals landgebruik en klimaatverandering.


Welke Interventie is afhankelijk van de landschapskarakteristieken
In navolging van deze landschapsbenadering is de ‘Nakuru County Water Resources Potential map’ ontwikkeld door Acacia Water (zie link onderaan pagina). Op deze kaart is Nakuru County onderverdeeld in specifieke zones, waar voor elke specifieke zone een andere reeks geschikte land- en interventies wordt gegeven, afhankelijk van de kenmerken van het landschap. In dit geval zijn de interventies meestal gericht op directe watervoorziening en zijn ze vooral geschikt op lokaal en peri-stedelijk niveau.


Technische ondersteuning voor strategische ontwikkelingsplannen
Het hebben van een dergelijke kaart geeft een duidelijk overzicht van welke interventies waar geschikt zijn, met beknopte uitleg en ruwe indicaties van kosten en baten. Met een dergelijk overzicht worden beleidsmakers technisch ondersteund. Zodoende kan er gewerkt worden aan een duurzame en strategische ontwikkeling van de verschillende waterbronnen in stroomgebieden. Als de vraag naar water voor specifieke locaties bekend is en deze combineert met de kaart, zijn de mogelijkheden gelijk duidelijk! De volgende stap is een ruw ontwerp en een kostenraming van het aantal en de grootte van de mogelijke interventies, en verder werken aan geïntegreerd waterbeheer.

 

WaterWorX
De ‘Nakuru County Water Resources Potential-kaart’ is gemaakt voor het WaterWorX-programma. WaterWorX is een publiek-private samenwerking waarbij lokale waterbedrijven samenwerken met Nederlandse waterbedrijven om de toegang tot schoon en veilig water in ontwikkelingslanden over de hele wereld te verbeteren. In Nakuru County is een samenwerking opgezet tussen Vitens Evides International (VEI) (https://www.vei.nl/) en de drie lokale waterbedrijven (NAWASSCO (https://nakuruwater.co.ke/), NARUWASCO (https://www.naruwasco.co.ke/) en NAIVAWASS (https://www.naivashawater.co.ke/)), evenals met de Water Resources Authority (WRA) (https://wra.go.ke/) en de County Government of Nakuru (https://nakuru.go.ke/). Als onderdeel van het WaterWorX-partnerschap werken de partners aan de ontwikkeling van ’Klimaatbestendige watervoorzieningsplannen 2050’, met een strategie om heel Nakuru County van schoon en veilig water te voorzien en tegelijkertijd klimaatbestendig te zijn in 2050. Voor dit proces biedt Acacia Water technische ondersteuning voor het WaterWorX-partnerschap.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze collega’s Ruben van der Meulen (mailto:ruben.vandermeulen@acaciawater.com) of Stefan de Wildt (mailto:stefan.dewildt@acaciawater.com).

De Water Resources Potential Map van Nakuru kunt u hier bekijken:

zoom2 zoom2
P1070821 P1070821
Water resources potential map Nakuru County 2019 Water resources potential map Nakuru County 2019
P1070881 P1070881
P1070892 P1070892