Gemeentelijk grondwatermeetnet combineren met modelleren

Opstellen grondwatermeetnet in Hendrik Ido Ambacht

De gemeente Hendrik Ido Ambacht heeft sinds november 2013 een grondwatermeetnet, bestaande uit 56 peilbuizen. De gemeente heeft besloten om in de toekomst het gemeentelijk grondwatersysteem in beeld te krijgen via een combinatie van meten en berekenen (grondwatermodelleren), waarmee het aantal meetpunten verkleind kan worden en een kostenbesparing wordt gerealiseerd. 

Door gebruik te maken van een aan de hand van het bestaande meetnet gekalibreerde grondwatermodel wordt vlakdekkend inzicht verkregen in het grondwatersysteem en de ontwateringsdiepte. Het grondwatermodel wordt opgezet door Acacia Water. Na afronden van het grondwatermodel kan het aantal peilbuizen in het meetnet verminderen, wat het exploitatiebudget laat afnemen.

Afgelopen week is onze collega Lukas Rolf twee dagen het veld in geweest om nieuwe data loggers te plaatsen in het gemeentelijk landelijke en stedelijke gebied van Hendrik Ido Ambacht. De verzamelde data is onderdeel van het grondwatermeetnet en kan gebruikt worden om het grondwatermodel te kalibreren en valideren.

 

Neem voor meer informatie contact op met onze collega Annemieke van Doorn (mailto:annemieke.vandoorn@acaciawater.com)

20190918_141455 20190918_141455
20190918_113917 20190918_113917
20190919_132359 20190919_132359