DeltaDrip: Efficiënter omgaan met water en nutriënten

Klimaatbestendige landbouw in Zeeland

Deltadrip valt binnen het Europees landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling, hiermee investeert Europa in zijn platteland. 

 

Het diepere grondwater in Zeeland en andere kustprovincies van Nederland is zout, en verzilting van het schaarse zoete (grond)water treedt op als er teveel grondwater onttrokken word voor beregening in droge perioden.

Deltadrip (https://deltadrip.com/) onderzoekt de komende 2 jaar in welke mate besparing van water en nutriënten mogelijk is door innovatief gebruik van druppelirrigatie en fertigatie, als alternatief voor traditionele beregeningstechnieken (o.a. haspel) en bemestingsmethoden.

Het project genereert kennis over de verschillen in gebruik van water en meststoffen in de bodem tussen beide vormen van water- en nutriënten gift, waardoor telers betere beslissingen over toepassing van nieuwe technieken kunnen maken voor adaptatie in het licht van dreigende watertekorten ten gevolge van klimaatverandering.

 

Bij Maatschap Waverijn in Phillippine (Provincie Zeeland) is een proef gestart om via druppelirrigatie beter gebruik te kunnen maken van het schaarse zoete water in de ondergrond. Dat dit geen overbodige luxe is, blijkt uit het feit dat het brakke water in de winter van 2018-2019 voor het eerst niet voldoende naar beneden is gedrukt door infiltrerende neerslag. Op het perceel staat het grondwater normaliter dieper dan 1,5 m onder maaiveld, waardoor drainage niet nodig is, en het perceel droogtegevoelig is. Aan de rand van het perceel is een bron waar de haspel in tijden van droogte op wordt aangesloten.  Daarna is beregening niet meer mogelijk omdat er geen alternatieve bron van zoet water is. Dit heeft in het nabije verleden geleid tot droogteschade en een opbrengstverlies van ongeveer 35% van witlof.

 

De proef met druppelirrigatie is op 1 hectare vroege aardappelen aangelegd. 40 cm onder het maaiveld ligt om de 75 cm, precies onder de aardappelrij, liggen nu druppel slangen. Op de ene helft van het perceel voorzien de slangen de wortels van het gewas van water, op de ander helft krijgen de aardappelen daarnaast ook de benodigde meststoffen toegediend via de slangen (fertigatie). Met druppelirrigatie wordt nu maar 8 kuub zoetwater per dag, tegenover zo’n 50 kuub per uur als er met de haspel beregend wordt. Daarnaast heb je geen verdamping.

 

Binnen de proefopstelling wordt op 3 verschillende dieptes het vochtgehalte in de bodem gemeten, daarnaast ook de nitraat uitspoeling van het perceel. Akkerbouwer Waverijn krijg dagelijks een signaal wat de vochtgehaltes zijn. Ook zal er het proefperceel beregend worden volgens de gebruikelijke manier (haspel) om het verschil in watergebruik te meten.

 

Zie hier het item over Deltadrip in de droogte special van EenVandaag (https://www.npostart.nl/eenvandaag/22-06-2019/AT_2115117).

 

Neem voor meer informatie contact op met onze collega Beatriz de la Loma Gonzalez (mailto:beatriz.delalomagonzalez@acaciawater.com)

 

Deltadrip 2020 Deltadrip 2020
Deltadrip 2019v2 Deltadrip 2019v2