AgriMAR Bangladesh

AgriMAR systemen bieden een eenvoudige oplossing voor het ondergronds opslaan van zoetwater

In grote delen van de landelijke kuststreek van Bangladesh heeft de bevolking beperkte toegang tot veilig drinkwater vanwege het zoutgehalte in zowel ondiep als diep grondwater. Tijdens het droge seizoen worden veel rivieren en kanalen van de delta zout. De overvloedige moessonregens zorgen voor grote hoeveelheden zoet water en het toepassen van MAR systemen is een geschikte oplossing gebleken voor het overbruggen van de kloof tussen beschikbaarheid en vraag naar water: beschikbaar zoet water uit het regenseizoen kan worden opgeslagen in brakke watervoerende lagen voor gebruik tijdens het droge seizoen. Het regenwater wordt opgevangen in vijvers, gefilterd en gepompt in een oppervlaktereservoir van waaruit het via een of meerdere oplaadputten in de watervoerende laag kan infiltreren. Het water wordt opgeslagen in de ondergrond, beschermd tegen vervuiling en verdamping. Tijdens het droge seizoen, wanneer de vraag groot is, kan het naar de oppervlakte worden gepompt.

Samen met Dhaka University, UNICEF en het Department for Public Health Engineering (DPHE) heeft Acacia Water in 2009 een MAR-systeem ontworpen en getest voor de productie van drinkwater aan gemeenschappen op het platteland. In 2017 waren 95 MAR-systemen geïmplementeerd met het ontwerp wordt gedurende het project geoptimaliseerd. Infiltratiewater wordt opgevangen in een vijver, vooraf gefilterd in een zandfilter en via vier tot zes infiltratieputten die rond een centrale onttrekkingsput zijn geplaatst in de ondiepe besloten aquifer geïnfiltreerd. De MAR-systemen voor drinkwater hebben belangrijke kennis opgeleverd over de technische werking en - nog belangrijker - over de sociaal-economische duurzaamheid van MAR-systemen in de kustzone van Bangladesh. Het bleek dat de werking en het onderhoud van de systemen aanzienlijke financiële middelen vereisen die een robuust financieringsschema noodzakelijk maken. Opschaling van de technologie, kennisverspreiding en algemeen toezicht moeten in handen van een overheidsinstantie liggen.

Voortbouwend op de ervaring met het implementeren van de MAR-systemen voor drinkwater, werd het concept aangepast voor irrigatiewater. In 2017 werd Acacia Water benaderd door de Nederlandse organisatie Saline Farming, in samenwerking met het Bengaalse zaadbedrijf Lal Teer, om een duurzaam systeem te ontwerpen voor het leveren van zoet water op een proeflocatie voor zouttolerante gewassen. Het project wordt gefinancierd door de Nederlandse Postcode Loterij met de Nederlandse NGO ICCO als leidende partner en wordt uitgevoerd door Acacia Water samen met Dhaka University.

 

Op de pilotlocatie wordt regenwater opgevangen in ondiepe vijvers. Het ontwikkelde AgriMAR-systeem heeft een horizontale afvoer die parallel aan een vijver over een lengte van 50 ft is geïnstalleerd. Voor filtratie stroomt water van de vijver naar de horizontale afvoer door een met jute beklede kamer met filterzand dat kan worden verwijderd voor reiniging.

 

Het geïnfiltreerde zoet water verplaatst het brakke grondwater en vormt een lens aan de bovenkant van de watervoerende laag. EC-waarden van het omgevingsgrondwater van 6,7 mS / cm en 12,2 mS / cm werden gemeten in respectievelijk het ondiepe en diepe filter. Omdat een aanzienlijke hoeveelheid geïnfiltreerd zoet water verloren gaat door te mengen aan de rand van de lens, wordt alleen het ondiepe filter gebruikt voor herstel. Het eenvoudige, goedkope AgriMAR-systeem werd gebouwd met lokaal beschikbare materialen en ongeschoolde arbeid (met uitzondering van het boorgat dat werd geboord door een lokale aannemer met behulp van een low-tech straight-flush handmatige roterende boortechniek). Op de proeflocatie wordt het gewonnen zoete water gemengd met brak oppervlaktewater om zouttolerante gewassen te irrigeren met water met een constant laag zoutgehalte. Het AgriMAR-systeem biedt een groot potentieel voor het verbeteren van de irrigatielandbouw buiten het seizoen in Bangladesh door een extra oogst van hoogwaardige gewassen toe te staan ??tijdens het droge seizoen.

Neem voor meer informatie over het project contact op met onze collega Tine te Winkel (mailto:Tine.tewinkel@acaciawater.com) of lees de brochure:

infographic Agrimar Bangladesh (2) infographic Agrimar Bangladesh (2)
Installation Installation
Cross section of the agrimar system Cross section of the agrimar system