Reissnelhedenonderzoek ter voorbereiding op calamiteiten

Veldwerk in de Drentsche Aa

Hoe lang duurt het voordat een vervuilende stof die in ons oppervlaktewater terecht is gekomen voorbij is getrokken en geen dreiging meer vormt voor onze drinkwaterwinning? Voor beeksystemen van waaruit oppervlaktewater wordt gewonnen met strenge kwaliteitseisen, zoals voor drinkwater, is het nodig om bij calamiteiten te weten hoe lang het duurt voordat een vervuilende stof het innamepunt bereikt. En ook hoelang het duurt voordat de pluim voorbijgetrokken is.

Acacia Water en RPS zijn voor het waterschap Hunze en Aa’s en het Drinkwaterbedrijf Groningen begonnen aan een reistijdenstudie om de reissnelheid en de mate van dispersie van een vervuilende stof te bepalen. Collega Kyra Hu-a-ng en stagiaire Esther zijn hiervoor met grote enthousiasme het beekstysteem van de Drentsche Aa ingestapt om veldmetingen uit te voeren.  Tijdens het veldwerk worden metingen uitgevoerd van de beekafvoer en de reissnelheid en dispersie, via injectie van een conservatieve tracer in waterlopen van verschillende grootte. Op basis van deze metingen wordt een model ontwikkeld om uitspraken voor de reissnelheid vanuit het hele beeksysteem naar het innamepunt te kunnen maken.

Waterkwaliteitsmetingen Hunze en Aa's Waterkwaliteitsmetingen Hunze en Aa's