Managed Aquifer Recharge in de Libanese watersector

Een groeiende vraag naar structurele watermanagement oplossingen

Dat de risico’s van waterschaarste enorm zijn is de afgelopen jaren gebleken in de Hoorn van Afrika. Hoewel de economische welvaart hier groter is hebben ook de landen in het Midden Oosten baat bij Nederlands waterkennis. Sinds februari 2017 is Acacia Water samen met Wereld Waternet en de WUR actief in Libanon. Samen met de Nederlandse Ambassade en de Libanese overheid wordt gewerkt aan het versterken van de water en landbouw sector.

Het land heeft op papier een positieve waterbalans, maar in de praktijk is het tekort aan o.a. irrigatiewater duidelijk merkbaar. Projectleider  Sieger Burger ziet veel kansen in de samenwerking met de Libanese watersector: “Met een hoog kennisniveau en een groeiende vraag naar oplossingen liggen er volop kansen voor een structurele aanpak van de waterschaarste in het gebied. Het land heeft voldoende water op de balans, de kunst is om het zo goed mogelijk vast te houden in het natuurlijk systeem. Lokale opslag in de ondergrond is één van deze mogelijkheden, hiervoor passen wij de wereldwijd erkende techniek ‘MAR’ (Managed Aquifer Recharge) toe. MAR wordt gebruikt om het grondwater aan te vullen en zo waterschaarse perioden te overbruggen”.

Dat is hard nodig. Het land kampt niet alleen met veranderende neerslagpatronen als gevolg van klimaatverandering, maar moet zich ook aanpassen aan een toenemende bevolkingsdruk door de Syrische crisis.

Als gevolg van economische ontwikkeling, klimaatverandering en een groeiende vraag naar voedsel zal het areaal geïrrigeerde landbouw in 2035 met 66% zijn toegenomen. “De druk die dit met zich meebrengt voor het watersysteem is enorm” vertelt project directeur Arjen de Vries. “Met technische oplossingen alleen komen we er niet. Het proces van implementatie is complex. De overheid, private partners, kennispartners, allemaal hebben zij hun eigen kijk op de zaak. Als Nederlandse partij zetten wij ons in om de eerste stappen te zetten. Dit doen we in de vorm van tastbare demonstratie projecten. Dit helpt ons om met de juiste feiten aan de onderhandelingstafel te verschijnen. Met feiten over het landschap, de waterhuishouding en de haalbaarheid van de techniek hopen wij de partners mee te nemen in het verhaal. Het uiteindelijke doel is natuurlijk om hen te overtuigen van de noodzaak om kleinschalige grondwater opslag op te schalen naar de rest van het land”.

Demonstratie en kennisontwikkeling in de praktijk is voor de lange termijn cruciaal. Door te onderzoeken hoe de techniek op kleine schaal uitpakt is de eerste stap richting nationale opschaling gezet.  

IMG_0407 IMG_0407
IMG_0446 IMG_0446