Combinatie van zilte landbouw en MAR creëeren nieuwe kansen in Bangladesh

Voldoende zoetwater voor zilte teelten

In Bangladesh is veel grond aangetast door zout en daardoor niet meer geschikt voor de landbouw. Dankzij de €2,1 miljoen die ICCO van de Nationale Postcode Loterij ontving worden zouttolerante gewassen geïntroduceerd in de delta van Bangladesh. Samen met ICCO en het Zilt Proefbedrijf Texel begint Acacia Water in het voorjaar van 2017 aan het project ‘de Zout Oplossing.

Naast het bestrijden van te hoge zoutconcentraties in de bodem kan het zoeken naar gewassen die op zoute grond kunnen groeien kansen bieden. Zo wordt onbruikbare grond weer productief en ontstaan er nieuwe mogelijkheden om voedselzekerheid te versterken. Dit is van groot belang, want niet alleen Bangladesh kampt met het probleem van verzilting. Uit onderzoek blijkt dat 62 miljoen hectare landbouwgrond ons aangetast door zout.

Ook bij zilte teelt is het belangrijk dat er voldoende zoetwater beschikbaar. Omdat het zoutgehalte van de rivieren fluctueert en ook tijdens het droge seizoen wordt geteeld is de aanwezigheid van zoetwater belangrijk om voldoende kwaliteit en kwantiteit te garanderen. Om dit water beschikbaar te maken zet Acacia Water ‘Managed Aquifer Recharge’ (MAR) in. Met behulp van deze techniek wordt tijdens de moesson regenwater opgevangen en ondergronds geïnfiltreerd. Het water wordt onder een ondoorlatende kleilaag in zout grondwater geïnfiltreerd. Doordat deze watersoorten niet met elkaar mengen ontstaat een zoetwaterbel waaruit geput kan worden voor irrigatiedoeleinden.

Om de juiste locaties te vinden voor de MAR systemen wordt zowel naar de geohydrologische als de socio-economische omstandigheden gekeken. De betrokkenheid van de lokale community en de overheid is  van groot belang omdat het MAR-systeem grotendeels afhankelijk is van menselijke inzet voor management en onderhoud. Eigenaarschap, commitment en motivatie zijn dus van groot belang.

Zilte teelt Bangladesh bron -ICCO-cooperation.org Zilte teelt Bangladesh bron -ICCO-cooperation.org
IMG_7085 IMG_7085