Water en sanitatie in 'Hard to Reach Areas'

MAR management en governance in Bangladesh

Ondanks de ontwikkelingen in de afgelopen decennia en de stijging van de toegang tot WASH services zijn er nog altijd gebieden in Bangladesh waar in grote gedeelten van het jaar geen zoet drinkwater beschikbaar is. Acacia Water introduceerde Managed Aquifer Recharge (MAR) in gebieden zonder andere drinkwaterbronnen. Tijdens het bezoek eind januari 2017 lag de focus voornamelijk op duurzaamheid en governance.

De MAR techniek infiltreert regenwater in de ondergrond waardoor drinkwater beschikbaar is als de bovengrondse voorraden opraken. Dit is niet alleen gunstig voor de drinkwatervoorziening. De waterveiligheid tijdens en na rampen wordt ook aanzienlijk vergroot. In 2009 veroorzaakte cycloon Aila veel schade. Naast verwoeste huizen, wegen en landbouwgronden waren ook de zoete watervoorraden waren in één keer zout. “Alle regenwaterponds worden zout tijdens zo’n ramp met alle gevolgen van dien. Dit werkt door in de rest van het jaar en soms wel voor meerdere jaren” verteld Tine te Winkel, projectleider bij Acacia Water.

“Samen met Dhaka University, UNICEF en DPHE hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan de introductie en opschaling van MAR in de delta van Bangladesh. Dit vraagt naast gedegen geohydrologische en technische kennis  ook om sterke governance. Tijdens ons bezoek hebben we dan ook met alle partijen om tafel gezeten om de feiten boven tafel te halen. In ons project hebben vooral de zogenoemde ‘hard to reach areas’ in de zuidelijke Delta de aandacht. De naam zegt het al, dit zijn de gebieden waar management en governance heel belangrijk zijn om een techniek als MAR goed te introduceren én duurzaam over te dragen. Dit vraagt niet alleen om gedegen management plannen, het zijn de verhalen uit het veld die ons vertellen waar de werkelijke knelpunten zitten.”

Het project wordt medio 2017 afgerond en opgeleverd. “We streven naar nationaal geaccepteerde guidelines voor het gebruik van MAR in Bangladesh. Door aan te sluiten bij de ontwikkelingen in het Bangladesh Deltaplan kunnen we hier belangrijke stappen zetten.” Aldus Tine over de afronding van het project. 

IMG_7085 IMG_7085
IMG_7094 IMG_7094
IMG_7057[1] IMG_7057[1]