Chinese delegatie bezoekt Spaarwater Borgsweer

Chinese interesse aanpak verzilting

Is het mogelijk om landbouw te blijven bedrijven als de verzilting van de bodem toeneemt?  Een delegatie uit de Chinese provincie Ningxia nam vorige week kennis van de ontwikkelingen in Op de pilotlocatie in Borgsweer. In Friesland werd de delegatie ontvangen en bijgepraat over de zoetwater voorziening van Noord-Nederland. Vanuit het IJsselmeer wordt zoet water tot in de haarvaten van de landbouwgebieden gebracht, tot diep in Oost Groningen.


Wilbert Elderhorst liet zien hoe Friesland de laatste jaren veel heeft gedaan om via monitoring een goed beeld te krijgen van de actuele verzilting en de veranderingen die kunnen optreden als gevolg van klimaatverandering. Op  basis van deze gegevens kan gericht worden ingegrepen om  het waterbeheer te optimaliseren, bijvoorbeeld via doorspoeling of wijziging van het peilbeheer. 

Het project Spaarwater laat zien hoe boeren overtollig zoet water uit de winterperiode kunnen vasthouden in de ondergrond totdat het nodig is voor de irrigatie in het groeiseizoen. Op het bedrijf van de familie Noordam in Borgsweer vertelde Arie Jan Broere van Broere Hortitech over de toepassing van permanente ondergrondse druppelirrigatie in de teelt van pootaardappelen. De druppelirrigatie is op 40 cm onder de aardappelruggen aangelegd. Drainwater wordt opgevangen en geïnfiltreerd op 10-20 meter onder het maaiveld, zodat zich een zoet water bel vormt. De bel kan ontstaan doordat het zoete water niet mengt met het zoute water in de diepere ondergrond. Met inzet van sensoren wordt de bodem in de optimale vochttoestand gehouden. Dit jaar wordt via de druppelslangen ook bemesting toegediend, een vorm van fertigatie. De resultaten zijn tot dusverre positief: de opbrengst is hoger en het irrigatiewater is vrij van ziektekiemen zoals Bruinrot.

Chinese delegatie bezoekt Borgsweer 2016 Chinese delegatie bezoekt Borgsweer 2016
Chinese delegatie bezoekt Borgsweer Chinese delegatie bezoekt Borgsweer