Geohydrologisch onderzoek Merti Aquifer, Kenia

Risicobeoordeling van grondwaterinvesteringen in Sub-Saharan Africa

De Keniaanse overheid heeft de Nederlandse beleggingsmaatschappij ORIO benaderd voor ondersteuning bij het infrastructurele watervoorzieningsproject voor Habaswein Wajir. In het project is voorgesteld om water uit de Merti Aquifer te onttrekken om de stad Wajir van water te voorzien doormiddel van transport door een 120 kilometer lange pijpleiding. Het voorgestelde puttenveld is gepland in de buurt van de stad Habaswein en zal ook voorzien in het stedelijk watergebruik van Habaswein.

 

In deze studie is een geohydrologische  beoordeling uitgevoerd waarmee het risico op grondwateruitputting door onttrekking met behulp van het geplande puttenveld is bepaald. Het technische rapport dat hieruit is ontstaan wordt gepresenteerd in het kader van een ARIGA – Assessing Risks of Investment in Groundwater Development in Sub-Saharan Africa. De principes van ‘Applied Information Economics’ zijn gebruikt om een besluitvormingsmodel te ontwerpen voor de ingrepen die ten goede komen aan de watervoorziening. De resultaten van de geohydrologische studie zijn gebruikt ter ondersteuning van dit besluitvormingsmodel.

 

De geohydrologische studie heeft als doelstelling het ‘voorspellen van het effect van het pijpleidingproject op het grondwatersysteem, met inachtneming van de onzekerheid in voorspellingen’. De studie heeft zich gericht op het voorspellen van het terugtreden van de grondwaterniveaus, met als uiterste situatie het droogvallen van putten met een verslechterende waterkwaliteit door verzilting als resultaat. Grondwatermodellen gebaseerd op het fysische proces zijn gecombineerd met stochastische methoden. Deze aanpak levert de modeluitkomsten die ondersteunend zijn aan besluitvorming. 

Salinity distribution in the Merti Aquifer Salinity distribution in the Merti Aquifer
3D block diagram of the Anza Rift and the Merti Aquifer 3D block diagram of the Anza Rift and the Merti Aquifer