Voldoende zoetwater met inzet van Inlaat op Maat

Inlaat op Maat wint de Waterinnovatieprijs 2015!

Inlaat op Maat wint de Waterinnovatieprijs 2015 in de categorie ´Voldoende Water´. Acacia Water, Akvo en SODAQ hebben een innovatieve geleidbaarheid-sensor voor de smartphone ontwikkeld waarmee agrariërs de waterkwaliteit in de sloot zélf kunnen meten om zo samen met het waterschap het watersysteembeheer te optimaliseren en zoetwater te besparen.

Tijdens de uitreiking op 30 november beoordeelde de vakjury de innovatie met: “Een mooie maatwerk ontwikkeling, die door een slimme combinatie van bestaande technieken het watersysteembeheer kan optimaliseren. Deze innovatie past goed in de fijnmazige aanpak van het waterbeheer. Het levert een kostenbesparing en efficiencywinst op, het zorgt voor burgerparticipatie en draagt bij aan verduurzaming. De innovatie sluit aan bij het voorzieningenniveau Deltaprogramma Zoetwater en bredere toepassingen, ook in het buitenland, is zeker mogelijk.”

Inlaat op Maat kan leiden tot een besparing van wel 50% op inlaatwater van een polder met behoud van voldoende waterkwaliteit. Inlaat op Maat gaat uit van de methode ‘Meten, Begrijpen, Sturen en Besparen’ door gebruikers en beheerders samen. Het enige dat de gebruiker moet doen is de sensor in de sloot te hangen en met een druk op de knop wordt de meting uitgevoerd en verstuurd naar een online databank. De informatie is beschikbaar via apps en een website. IOM levert operationeel advies aan het waterschap over de optimale doorspoelhoeveelheid: slimmer inlaten bespaart water en energiekosten van het gemaal.

Inlaat op Maat is mede mogelijk gemaakt door de Provincie Noord-Holland en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De prijs is een intensief versnellingstraject met betrekking van een innovatiemakelaar. De prijs is aangeboden door de Unie van Waterschappen, de Nederlandse Waterschapsbank, STOWA, de Topsector Water en het Valorisatieprogramma Deltatechnologie & Water.

 

 Klik hier een korte video van Inlaat op Maat. (https://youtu.be/b-YasZ_eDo8)

Waterinnovatieprijs 2015 - winnaar Waterinnovatieprijs 2015 - winnaar
Inlaat op Maat winnaar Voldoende Water Inlaat op Maat winnaar Voldoende Water
Waterinnovatieprijs - groepsfoto - genomineerden en winnaars Waterinnovatieprijs - groepsfoto - genomineerden en winnaars