Inlaat op Maat en Spaarwater genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2015!

Acacia Water twee keer genomineerd voor de Waterinnovatieprijs 2015

Acacia Water is dit jaar twee keer genomineerd voor de Waterinnovatieprijs  van de Unie van Waterschappen. De innovaties Inlaat op Maat en Spaarwater zijn genomineerd in de categorieën Voldoende Water en Schoon Water. De uitreiking van de Innovatieprijs vindt op 30 november in Amersfoort plaats.

Naast de innovatieprijs per categorie wordt ook een publieksprijs uitgereikt. Stemmen voor de publieksprijs op één van onze innovaties kan via de volgende links:

Stem op Inlaat op Maat! (https://www.waterinnovatieprijs.nl/project/inlaat-op-maat/)

Stem op Spaarwater! (https://www.waterinnovatieprijs.nl/project/spaarwater-systeem/)

Inlaat op Maat voor Voldoende Water

Inlaat op Maat (IOM) is genomineerd in de categorie ‘Voldoende Water’. In samenwerking met SODAQ en Akvo is een innovatieve geleidbaarheid-sensor ontwikkeld. Agrariërs kunnen met behulp van hun smartphone en de sensor zélf de waterkwaliteit in de sloot meten. IOM gaat uit van de methode ‘Meten. Begrijpen. Sturen. en Besparen waarmee een besparing van inlaatwater in een polder tot wel 50% gerealiseerd kan worden terwijl de waterkwaliteit blijft geborgd.

Door IOM beschikken de agrariërs en het waterschap over veel meer informatie van het watersysteem. Het geeft bijvoorbeeld direct inzicht in de efficiëntie van doorspoelen en de mate waarin de haarvaten van het watersysteem worden bereikt met zoet doorspoelwater.

IOM levert operationeel advies aan het waterschap over de optimale doorspoelhoeveelheid, slimmer inlaten bespaart water!

Spaarwater voor Schoon Water

Zelfvoorzienende zoetwaterbeschikbaarheid in de landbouw d.m.v. het Spaarwater systeem zorgt voor voldoende schoon zoetwater. Met het opvangen van het drainwater uit het perceel en het ondergronds opslaan van dit water voor later gebruikt wordt een gesloten systeem gecreëerd. Dit vermindert de uitstroom van nutriënten en bestrijdingsmiddelen en zorgt voor veilig water zonder schadelijke ziektekiemen. Ziektekiemen als Bruinrot en Erwinia sterven af tijdens de bodempassage.

Het Spaarwater systeem is ontwikkeld voor zowel voldoende water als schoon water. Veranderende omstandigheden in de toekomst maken dat maatregelen voor voldoende zoetwater steeds belangrijker worden.  Verminderde uitspoeling van nutriënten, het terugbrengen van de ziektedruk en extra oogstopbrengst door precisielandbouw hebben een belangrijke bijdrage voor de korte termijn haalbaarheid van het Spaarwater-systeem, zowel technisch als financieel.

 

Logo genomineerd Waterinnovatieprijs 2015 Logo genomineerd Waterinnovatieprijs 2015
Inlaat-op-Maat Inlaat-op-Maat
Spaarwater-systeem Spaarwater-systeem