Grondwatermodel Hillegom

Modelleren van het stedelijk gebied

Grondwatermodellen zijn belangrijke instrumenten voor gemeenten om inzicht te verkrijgen in de werking van hun grondwatersysteem. Acacia Water heeft voor de gemeente Hillegom een grondwatermodel opgesteld dat zich richt op het stedelijk gebied van de gemeente. Het model is geschikt voor de beoordeling van de grondwatersituatie op buurtniveau en wordt door de gemeente ingezet als geohydrologisch gereedschap. Door het gebruik van een gestructureerde GIS-database is gemakkelijk om verder te detailleren voor studies op bijvoorbeeld straatniveau. 

Met het model heeft de gemeente Hillegom, gecombineerd met het grondwatermeetnet inzicht in zowel de gemiddelde grondwaterstanden als de grondwaterstanden in een natte en droge situatie. Tevens is een kaart van de ontwateringsdiepte opgesteld. Met deze informatie kunnen gemakkelijk aandachtsgebieden en kansrijke gebieden worden geïdentificeerd die van belang zijn voor het opstellen van gemeentelijk grondwaterbeleid. Daarnaast kan het model worden ingezet voor grondwater gerelateerde vraagstukken in de context van ruimtelijke ordening, verontreinigingen en civiel technische projecten.

Indeling watervoerende pakketten en scheidende lagen in de ondergrond Indeling watervoerende pakketten en scheidende lagen in de ondergrond
Begrenzing onderzoeksactie Gemeente Hillegom Begrenzing onderzoeksactie Gemeente Hillegom
Uitsnede landgebruikskaart Gemeente Hillegom Uitsnede landgebruikskaart Gemeente Hillegom