Water- en voedselvoorziening

’Enhancing food and water security’ in de hoorn van Afrika

Het programma ‘Enhancing food and water security for rural economic development: a regional program in the Sahel and Horn of Africa’ is erop gericht de leefomstandigheden in achtergebleven semi-aride gebieden in Ethiopië, Kenia, Burkina Faso, Mali en Niger naar een hoger niveau te tillen. Het programma streeft ernaar de de water- en voedselvoorziening in de eerder genoemde gebieden te verbeteren en de economische ontwikkeling te stimuleren. De bedoeling is om huishoudens op het platteland aan te laten sluiten bij een duurzaam economisch systeem zodat zij minder afhankelijk zullen zijn van zelfvoorzienende landbouw en noodhulp. Hiertoe is aan de volgende themas’s gewerkt:

- de toegang tot voldoende schoon en veilig drinkwater,
- de opbrengsten en de kwaliteit van de landbouwproductie,
- de deelname aan de markten en daarmee de ontwikkeling van de plattelandseconomie,
- de toegang tot krediet,
- de participatie in waarde toevoegende bedrijven en zakelijke dienstverlening en
- de invloed op beleidsontwikkeling en politiek in het algemeen en aangaande waterbeheer in het bijzonder.

Acacia Water heeft binnen dit overkoepelende programma bijgedragen aan het onderzoek, beleidsontwikkeling en strategiebepaling op het gebied van waterbeheer en voedselproductie.

Zanddam Kenia Zanddam Kenia
Afrikaanse vrouwen Afrikaanse vrouwen
Zanddam Kenia Zanddam Kenia