Mapping in Kenia

Improving drilling success reate in Afar and Tigray regions


In aride en semi-aride gebieden is waterschaarste steeds vaker een probleem. De korte periodes van hevige regenval en de daaropvolgende lange periodes van droogte leiden tot tekorten in de watervoorraden.

Binnen deze studie is gekeken naar 3R-maatregelen die kunnen bijdragen aan het oplossen van de waterschaarsteproblematiek in Kenia. Er zijn vijf gebieden ge√Įdentificeerd met uiteenlopende fysische eigenschappen die van belang zijn voor de keuze van 3R-maatregelen.

Op basis van deze beschrijvende eigenschappen is daarna, per gebied, een tabel opgesteld van de meest kansrijke 3R-maatregelen. Daarnaast is een indicatie gegeven van de wijze waarop iedere maatregel bijdraagt aan het oplossen van het probleem.

False color composite elevation False color composite elevation
Areas with high potential for expacting groundwater Areas with high potential for expacting groundwater
Determination of potential drilling areas Determination of potential drilling areas
Elevation and drainage patterns Elevation and drainage patterns