Recharge, Retention, Reuse in Mali

Vergroting van de lokale voedselzekerheid in Mali

3R staat voor ‘Recharge, Retention en Reuse’ en wordt toegepast in gebieden waar zoetwaterschaarste een probleem is. Implementatie van praktisch toepasbare technieken draagt bij aan een innovatief en duurzaam watermanagement. In de praktijk wordt overtollig regenwater opgevangen, opgeslagen en beschikbaar gemaakt voor gebruik in droge perioden. In Mali is de 3R-benadering ingezet om de lokale voedselvoorziening te ondersteunen.

Verschillende technieken kunnen worden gebruikt om de beschikbaarheid van zoetwater te vergroten. Per project wordt de meest geschikte combinatie van 3R-technieken bepaald met behulp van een gebiedsproces. In de Koulikoro regio is gewerkt aan de renovatie van een ‘Fani Microbarrage’. Dit is een kleinschalige dam die in de bedding van de rivier wordt geplaatst om water af te vangen en op te slaan.

Door de dam te renoveren is wordt de piekafvoer van de rivier opgevangen. Hierdoor neemt erosie benedenstrooms af wat de vruchtbaarheid van de grond ten goede komt. Daarnaast wordt het opgevangen water gebruikt voor irrigatiedoeleinden. Het behoud van de bodemvruchtbaarheid en vergrote waterbeschikbaarheid.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.bebuffered.com (http://www.bebuffered.com)

Fani dam na de regentijd Fani dam na de regentijd
Bouw Fani dam Bouw Fani dam