3R - Recharge, Retention, Reuse

Praktisch toepasbare technieken voor duurzaam watermanagement

3R staat voor ‘Recharge, Retention en Reuse’ en wordt toegepast in gebieden waar zoetwaterschaarste een probleem is. Implementatie van praktisch toepasbare technieken draagt bij aan een innovatief en duurzaam watermanagement. In de praktijk betekent 3R: overtollig water opvangen, opslaan en beschikbaar maken in droge perioden.

Verschillende technieken kunnen worden gebruikt om de beschikbaarheid van zoetwater te vergroten. De meest geschikte combinatie van 3R-technieken wordt bepaald met behulp van een gebiedsproces. Dit proces begint bij de vraagkant - de eindgebruiker. Door de dialoog aan te gaan met de verschillende stakeholders wordt duidelijk wat precies de wensen en behoeften van de gebruikers zijn. In combinatie met inhoudelijke gebiedskennis wordt de vraag vertaald naar haalbare 3R-technieken in het gebied.

Tijdens regenperioden worden natuurlijke of kunstmatige waterbuffers gevuld. Dit treft een tweeledig doel, zowel het overstromingsrisico als het watertekort in droge perioden wordt verkleind. Afhankelijk van de techniek en de locatie kan het opgeslagen water voor zowel voor drink- als irrigatiedoeleinden worden gebruikt.

De kracht van de 3R-benadering ligt in het combineren van natuurlijke omstandigheden met lokale prioriteiten. Door optimaal gebruik te maken van de geologie en hydrologie van een gebied worden lokale oplossingen ontwikkeld die dicht bij de eindgebruikers staan. Veel lokale oplossingen samen leiden tot meer veerkracht en minder waterschaarste op regionale schaal. De 3R-benadering is toegepast in onder andere Mali, Ethiopië, Kenia, Nepal en Burkina Faso.
 

Vanaf nu zijn de 3R-potentiekaarten online beschikbaar via kenya3r.acaciadata.com (http://kenya3r.acaciadata.com/). Doormiddel van deze tool kan in één keer beeld worden verkregen van de mogelijkheden die er in een gebied zijn voor lokale watervoorziening.

 

 

Ugunda - Een regionale aanpak om het water in zandrivieren beter te benutten Ugunda - Een regionale aanpak om het water in zandrivieren beter te benutten
Zanddam Kenia Zanddam Kenia
Zanddam Kenia Zanddam Kenia
3R potentiekaart Kenia 3R potentiekaart Kenia
3R Mongolië 3R Mongolië
3R Peru 3R Peru