Millennium Water Alliance Kenia

Weloverwogen beslissingen voor een robuust watersysteem

Binnen de ‘Millennium Water Alliance’ is gewerkt aan een uitgebreide gebiedsstudie in Kenia. Deze studie valt in het kader van het ‘vergroten en verbeteren van de natuurlijke en kunstmatige opslagcapaciteit van water in aride landen’. Het specifieke doel was om de toepassingsmogelijkheden van 3R-interventies in Kenia in kaart te brengen. 3R staat voor ‘Recharge, Retention and Reuse’ van zoetwater in waterschaarse gebieden.

Het proces begint bij de vraagkant. Door de dialoog aan te gaan met stakeholders wordt duidelijk wat precies de wensen en behoeften van de gebruikers zijn. In combinatie met inhoudelijke gebiedskennis wordt de vraag vertaald naar praktische oplossingen. De inhoudelijke ondersteuning bestaat zowel uit inzet van geohydrologische kennis en ervaring als veldonderzoek. Na ontwikkeling worden de oplossingen getoond aan en getoetst bij de stakeholders. Het resultaat van deze fase biedt input voor het bijschaven en verhelderden van de maatregelen. Uiteindelijke dient dit totaalpakket van kennis en ontwerpen als basis voor het opzetten van concrete interventies met betrekking tot de zoetwatervoorziening in een gebied.


Een voorbeeld van inhoudelijk ondersteuning zijn de gebiedskaarten waarin de potentie van 3R-interventies voor Kenia zijn weergegeven. Een combinatie van o.a. geologie, geomorfologie, hydrologie, landgebruik en de fysische randvoorwaarden van de 3R-interventies geeft vorm aan de kaart. Uiteindelijk biedt de kaart een overzicht van de toepassingsmogelijkheid per interventie voor heel Kenia.

Het gebiedsproces wordt als zodanig toegepast om investeringen in zoetwatervoorziening in waterschaarse gebieden zo optimaal en duurzaam mogelijk te doen verlopen. Uiteindelijk streven we hiermee naar weloverwogen beslissingen voor een robuust watersysteem.

Voor meer informatie over de Millennium Water Alliance kijk op www.mwawater.org (http://www.mwawater.org)

Watervoorziening Marsabit - Kenia Watervoorziening Marsabit - Kenia
3R potentiekaart Kenia 3R potentiekaart Kenia
Vraagarticulatie met de stakeholders Vraagarticulatie met de stakeholders
Veldmetingen in Marsabit - Kenia Veldmetingen in Marsabit - Kenia
Veldmetingen in Marsabit - Kenia Veldmetingen in Marsabit - Kenia