MAR-UNICEF in Bangladesh

Drinkwater in ruraal Bangladesh

In Bangladesh is zo veel water aanwezig dat het lastig is om voor te stellen dat dit water voor een groot deel van het jaar niet beschikbaar is. Dit tekort resulteert in onder andere drinkwater schaarste. Tijdens de moesson valt voldoende water om aan de drinkwaterbehoefte van de rurale bevolking te voldoen. Echter, in het droge seizoen krijgt het zoute zeewater de kans om het zoete water in de rivieren te verdringen. Hierdoor wordt in grote gebieden het het oppervlaktewater brak en ongeschikt als drinkwater. Een stijgende zeespiegel, toename van droge perioden en grote hoeveelheden ondiep zout grondwater vergroten het huidige drinkwatertekort in Bangladesh.

Om voldoende drinkwater te kunnen garanderen in het zuidwestelijke deltagebied in Bangladesh hebben UNICEF en DPHE, Acacia Water en Dhaka University gevraagd onderzoek te doen naar praktische oplossingen voor dit probleem.

Een praktische, direct toepasbare én duurzame oplossing is Managed Aquifer Recharge (MAR). Met behulp van de MAR-techniek wordt zoetwater, afkomstig uit regenwater ‘ponds’ en van daken, ondergronds geïnfiltreerd. Het water wordt onder een ondoorlatende kleilaag in het zoute grondwater geïnfiltreerd. Hierdoor ontstaat een zoetwaterbel. In perioden van schaarste kan het geïnfiltreerde zoetwater met behulp van een handpomp worden opgepompt. Door de zuiverende werking van de bodem is het water schoner en veiliger dan water dat afkomstig is uit veel andere bronnen. Daarnaast is het water beter beschermd tegen orkanen en overstromingen die de regio geregeld teisteren.

Sinds 2009 zijn 20 pilot-locaties opgezet om de MAR-techniek te testen in de delta van Bangladesh. Onder andere de technische, fysische en geohydrologische randvoorwaarden zijn onderzocht. Tijdens de pilotfase is de MAR-techniek succesvol gebleken en heeft het potentie getoond voor opschaling. In de opschalingsfase, ingezet in 2013, zijn 75 MAR-systemen geïnstalleerd in de districten Khulna, Bagerhat en Shatkira. In 2015 worden de laatste locaties afgerond waarna de systemen in gebruik worden genomen.

Niet alleen de delta van Bangladesh heeft baat bij de toepassing van MAR. De kennis en ervaring die is opgedaan tijdens de onderzoeksperiode 2009-2014 kan worden gebruikt voor de implementatie van MAR-systemen in andere zoute delta’s.

MAR system MAR system
Regenwater pond Regenwater pond
Infiltratie test Infiltratie test
MAR site in aanbouw MAR site in aanbouw
Testen op locatie Testen op locatie
MAR site in gebruik MAR site in gebruik