De toekomst van Polder Groot-Mijdrecht

Inhoudelijke gebiedsstudie voor een lange termijn visie

De Polder Groot Mijdrecht is een diepe droogmakerij in de provincie Utrecht. Samen met het waterschap heeft de provincie enkele jaren gewerkt aan de ontwikkeling van een duurzaam toekomst plan voor de polder. De polder is onderhevig aan sterke kwel, wellen en onzekerheid over de stabiliteit van de bodem. In het kader van dit toekomstplan heeft Acacia Water een aantal strategieën voor oplossingsrichtingen ontwikkeld.

De strategieën voor oplossingsrichtingen zijn het resultaat van een inhoudelijke gebiedsstudie. Om vooraf gemaakte strategieën onderling te vergelijken is veldonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn, onder andere, gebruikt voor het opstellen van een grondwatermodel. Dit model heeft de effecten van de oplossingsrichtingen op het grondwatersysteem inzichtelijk gemaakt. Niet alleen de effecten in de eigen polder zijn meegewogen in de besluitvorming, ook de uitstralingseffecten naar omliggende polders zijn opgenomen in het proces. Uiteindelijk heeft dit bijgedragen aan het vormgeven van de voorkeursstrategieën die aan de belanghebbenden zijn gepresenteerd.

De getoetste voorkeursstrategieën zijn gebruikt bij de besluitvorming voor een duurzaam toekomstplan.

Metingen Polder Groot-Mijdrecht Metingen Polder Groot-Mijdrecht
Veldonderzoek Polder Groot-Mijdrecht Veldonderzoek Polder Groot-Mijdrecht
Waterloop Polder Groot-Mijdrecht Waterloop Polder Groot-Mijdrecht